Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja

A Konyvtarut wikiből

Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja

Tartalomjegyzék

A könyvtár története

A Sásdi Társaskörről már 1919-ben tesznek említést korabeli adatok. Ebben az időben a kultúra és művelődés Sásdon e Társaskör rendezvényeire, szórakozást biztosító alkalmaira korlátozódik, könyvtárát a 40-60 főnyi tagság azonban kevésbé használta. Szervező ereje bálok, vacsoraestek tartásában kimerült.

1925-ben először a Sásdi Kisgazdakörnek volt könyvtára. A legjelentősebb közművelődési tevékenységet az egyesületek közül a Sásdi Iparosok és Műkedvelők Köre végezte. Ebben az időben a legnagyobb kulturális eseményt a mozi működtetésének megkezdése jelentette.

1933-ban az Apolló Mozgófénykép üzemét dr. Keszthelyi Zoltán vezette, s a nézőtér befogadóképessége közel 200 fő volt. A könyvtárügyet ekkor túlnyomórészt az egyesületek könyvtárai, főként a Római Katolikus Olvasókörök jelentették a községben. A II. világháború után az Uránia Mozgó Sásd Szt. Imre u. 11. sz. alatti mozija jó állapotban maradt, így 1950-ben megkezdi működését.

1949-ben megalakul a Községi Könyvtár, majd 1953-ban 1220 kötettel Járási Könyvtári rangot kap. Erre az időre tehető a Kultúrház működésének megkezdése is a mozival egy épületben, de a gyakori igazgatóváltásoknak köszönhetően még kevés rendezvénnyel.

1956-ban lerakják egy új kultúrház alapjait, de a politikai zűrzavar következtében az építés meghiúsul. 1957-ben Hörnyéken, Sásd egyik peremkerületében fiókkönyvtár alakul, s a kultúrház a József Attila Művelődési Ház nevet kapja. 1960-ban a már Járási Művelődési Ház tevékenységében megjelennek a különböző szakkörök, és elkezdődik a honismereti gyűjtő munka. 1962-ban a mozi Alkotmány Filmszínház néven heti 5 vetítést végez. 1968-1975-ig a Nagyközségi és Járási Művelődési Központ 63 község kulturális életét irányítja, programjaival, kiemelkedő ifjúsági klubmozgalmával megyei, majd országos hírnevet szerez. 1975-ben 45 fővel úttörő fúvószenekar alakul, s ezzel párhuzamosan zenetanfolyam, megváltozása is, Nagyközségi Területi Ellátó Központra, majd zeneiskola kihelyezett tagozata kezdi meg működését Sásdon.

1976-1978 között 4 főfoglalkozású dolgozója van a Művelődési Központnak, s az akkor még önálló gazdálkodást folytató intézmény ifjúsági és gyermekklubot, kamarakórust, fotószakkört, tánccsoportot, díszítőművész szakkört, rajzszakkört, társastánctanfolyamot stb. működtet. 1979-ban a Járási Hivatal Komlóra költözésekor a Könyvtár Sásdon marad, viszont új, az előzőnél szebb, nagyobb épületbe költözik.

1991-ben az átalakulás következményeként a két intézményt (Művelődési Központ, Könyvtár) összevonják. Ettől az évtől a Művelődési Központ és Könyvtár nevet viselő intézmény 4 könyvtárossal, valamint két technikai dolgozóval felvállalja a település könyvtári és kulturális ellátását. Folytatódik a könyvtár tervszerű állománygyarapítása, bővül a folyóiratok száma.

1989 decemberében az intézmény dolgozói hívták életre a Sásd és Vidéke közéleti kulturális hetilapot, és azóta is folyamatosan szerkesztik. A könyvtárunk 2011 júliusában nyitott újra az újonnan megépült Közösségi Házban. A Közösségi Ház épülete közvetlenül az általános iskola mellett található, ebben a formában területileg is kifejezve az intézményi integrációt, hiszen a Sásdi ÁMK 2009-ben négy intézményből állt össze: általános iskola, könyvtár és művelődési központ, zeneiskola, bölcsőde-óvoda.

2011-ben a könyvtár az újonnan felépült ÁMK épületébe költözött, és jelenleg is ott működik.

Információk zarándokoknak

A Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központjába 2011. október 3-án 11.30 órára érkeznek a zarándokok a Mánfai Teleház és Könyvtárból. Az újonnan átadott Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtárban tett séta után megtekintik a könyvtárat (és fogadás). A zarándokok aznap - 2011. október 3-án - 13 órakor indulnak tovább a dombóvári Városi Könyvtárba.

A II. Könyvtárút részletes programja

Lásd még

Külső hivatkozások

Személyes eszközök