Kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályai

A Konyvtarut wikiből

Tartalomjegyzék

Gyalogosok közlekedése

A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a kerékpárúton kell közlekednie.
Ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs - vagy az a gyalogosközlekedésre, illetőleg a kerekes székkel való közlekedésre alkalmatlan -, a gyalogosok az úttesten közlekedhetnek.
Ha a gyalogosok az úttesten közlekednek, az úttest szélén, egysorban

 • a) lakott területen lehetőleg a menetirány szerint a bal oldalon, lakott területen kívül mindig a bal oldalon, a járműforgalommal szemben,
 • b) a segédmotoros kerékpárt vagy kerékpárt toló, továbbá a kerekes székkel közlekedő mozgáskorlátozott gyalogosok mindig a menetirány szerint a jobb oldalon haladhatnak.

A gyalogosnak az úton olyan tárgyat, illetőleg anyagot, amely sérülést, rongálást vagy szennyezést okozhat, csak megfelelően becsomagolva szabad vinnie.
Olyan tárggyal, amely méretei miatt a gyalogosforgalmat zavarná, az úttesten - a menetirány szerinti jobb oldalon, az úttest szélén - kell közlekedni;
éjszaka és korlátozott látási viszonyok között az ilyen tárggyal közlekedő gyalogosnak a járművek vezetői által elölről és hátulról kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinnie.
A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogosátkelőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt gyalogosátkelőhely nincs,

 • a) lakott területen levő főútvonalon az útkereszteződésnél (a járda meghosszabbított vonalában),

valamint a menetrend szerint közlekedő jármű megállóhelyén levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda között (a járdasziget teljes hosszában),

 • b) egyéb helyen bárhol, a legrövidebb áthaladást biztosító irányban mehet át.
  A gyalogos az úttestre akkor léphet, ha meggyőződött annak veszélytelenségéről. Az úttestre váratlanul nem léphet, köteles az úttesten késedelem nélkül átmenni és tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a járművek vezetőit megzavarhatja vagy megtévesztheti.
  A kijelölt gyalogosátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak a járművekkel szemben elsőbbsége van.

Ugyancsak elsőbbsége van - kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is - az útkereszteződésnél áthaladó gyalogosnak azokkal a járművekkel szemben, amelyek arra az útra kanyarodnak be, amelyen a gyalogos áthalad. A megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművekkel szemben azonban a gyalogosnak elsőbbsége ezeken a helyeken sincs.

Gyalogosok zárt csoportjának a közlekedése

Figyelem!
Nagyon fontos jó tanács:
bár nem kötelező, de feltétlen ajánlott a magunk, és minden Könyvtárút-zarándok csapat biztonsága érdekében láthatósági mellényt viselni!

Gyalogosok zárt csoportja az úttesten - annak menetirány szerinti jobb szélén - közlekedhet. Hídon a csoport ütemes lépésben nem haladhat.
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a csoport bal oldalán, elöl előre fehér vagy sárga fényt, hátul pedig hátra piros vagy sárga fényt adó, a járművek vezetői által kellő távolságból észlelhető lámpát kell vinni. Ha a csoport kellően világított lakott területen közlekedik, vagy közvetlenül a csoport előtt és mögött a csoporthoz tartozó, szabályszerűen kivilágított jármű halad, a lámpák használata nem kötelező.

A csoport közlekedésére vonatkozó szabályok megtartásáról a csoport vezetője köteles gondoskodni.

Gyermekek zárt csoportja a járdán, a leállósávon, az útpadkán, illetőleg a kerékpárúton, ha pedig ez nincs (vagy nem járható) - az előző bekezdésekben foglalt rendelkezések megtartásával - az úttesten közlekedhet.

Kerékpáros közlekedés

Hol és hogyan kerékpározhatunk?

 • Kerékpárral a kerékpárúton vagy a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetén az autóbuszsávon,

ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni.

 • Járdán csak akkor kerékpározhatunk, ha az úttest kerékpározásra alkalmatlan. Legfeljebb 10 km/h

sebességgel hajthatunk, és a gyalogosokat a legcsekélyebb mértékben sem zavarhatjuk.

 • Az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad kerékpározni.
 • Irányonként többsávos úton csak a külső sávban szabad kerékpározni.

Tilos kerékpározni:

 • ott, ahol ezt tábla tiltja, valamint autópályán és autóúton;
 • főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek, viszont ahol e szerint tilos, ott a járdán is

szabad kerékpárral haladni, a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/h sebességgel;

 • sétálóutcában (gyalogút táblával jelzett útszakaszon).

Tilos:

 • kerékpárt más járművel vontatni, a kerékpárhoz - kerékpár-utánfutót kivéve - egyéb vontatmányt

kapcsolni, ill. kerékpárral állatot vezetni;

 • 40 km/h sebességnél gyorsabban kerékpározni.

Biciklizés kerékpárúton, gyalog- és kerékpárúton

A kerékpárutak nekünk készültek, használatuk kötelező! De egyik kerékpárút (és a gyalog-kerékpárút) sem adhat teljes védettséget. A kereszteződések és a forgalmasabb kapuk, kijáratok különösen veszélyes pontok, itt fokozottan figyeljünk. A kerékpárutak úttesten való átvezetésénél a kerékpárosnak nincs mindig elsőbbsége! Az útkereszteződésekben az elsőbbséget jelzőtáblák szabályozzák. Ha nincs ilyen tábla, akkor mindig a jobb kéz felől érkezőknek van elsőbbsége.

Gyalog- és kerékpárúton nekünk kerékpárosoknak kell jobban figyelnünk a gyalogosokra, és ha szükséges inkább lassítsunk és álljunk meg. A gyalogosok (különösen idősek, valamint gyerekek) kiszámíthatatlan mozgására, hirtelen előbukkanására mindig számítanunk kell, ezért sebességünket ennek megfelelően válasszuk meg!
Ha gyalog- és kerékpárúton a gyalogosok forgalma a kerékpárosok továbbhaladását akadályozná, az úttesten is szabad kerékpározni.

Biciklizés az úttesten

 • Határozott vezetési stílus

Viselkedjünk egyértelműen, és határozottan foglaljunk el helyünket az úton! Ahol elsőbbségünk van (akár úttesten, akár kerékpárúton haladunk), saját biztonságunk érdekében győződjünk meg arról, hogy megadják-e nekünk, és ha igen, bátran használjuk ki azt.
Erősítsük mindezzel azt a benyomást a járművezetőkben, hogy a kerékpár is egyenjogú jármű, és a kerékpáros is komoly partner a közúton, akinek meg kell adni az elsőbbséget.

 • Oldaltávolság, manőverezési lehetőség

Haladás közben tartsunk legalább egy méter távolságot a járdaszegélytől, vagy a forgalmi sáv szélétől, ill. a parkoló autósor mellett. Így elég helyünk marad egy hirtelen akadály, besüllyedt csatornafedlap, burkolathiba vagy egy figyelmetlenül elinduló autó esetén.
Óvatosan közelítsük meg azokat az autókat, amelyekben ülnek, mert várható, hogy az ajtót hirtelen kinyitják!
Vigyázat! Az út szélén álló autók vezetői és utasaik néha teljesen figyelmetlenül szállnak ki a kocsiból.

 • Láthatóság, észlelhetőség

Életbevágóan fontos, hogy a közúton (kerékpárúton is!) láttassuk magunkat!
Kötelességünk sötétben, szürkületben vagy ködben járművünket a KRESZ-ben meghatározott lámpákkal kivilágítani.
A biciklin hordjunk minél világosabb színű ruházatot!
A kerekekre szerelt macskaszemmel és fényvisszaverő szalagokkal mindenki számára jobban láthatóvá válunk.

Figyelem!
A láthatósági mellény kötelező, vagy nem kötelező voltáról kerékpárosok esetében nagy a bizonytalanság a köztudatban.
Az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szerint viselése kötelező (54.§ (6.))
(Forrás a Külső hivatkozásoknál; "A jogszabály mai napon hatályos állapota" szerint)
A A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok szerint csak éjszaka vagy rossz látási viszonyok között kell hordanunk lakott területen kívül az úttesten.
(Forrás a Külső hivatkozásoknál; A kerékpárosokra vonatkozó fontosabb KRESZ-szabályok)
Ezek megismerése után a Könyvtártúra kerékpáros résztvevőinek is feltétlenül ajánljuk a láthatósági mellény viselését!

Teremtsünk szemkontaktust a többi közlekedővel! Ne haladjunk és ne álljunk meg járművek - különösen nagyméretű járművek - mellett ott, ahol a vezető nem láthat minket.
Ha kanyarodni kezd a jármű, akkor a legnagyobb veszélybe kerülünk! Guruljunk annyira előre, hogy a vezető látóterébe kerüljünk, vagy maradjunk a jármű mögött!

Balra kanyarodás

Időben és biztonságos helyen kezdjünk el balra húzódni, ha balra be akarunk fordulni. Előtte pillantsunk hátra, és adjunk jó látható jelzést a karunkkal.
A kereszteződésben adjuk meg az elsőbbséget a szembejövő járműveknek. Nagy forgalmú és többsávos utak kereszteződéseiben biztonságosabb jobbra a keresztutcába beállással, majd onnan körültekintés után a főúton való áthaladással végrehajtani a balra kanyarodást. Erre tábla is kötelezheti a kerékpárost.
Nem szabad kerékpárral balra kanyarodni vagy megfordulni kerékpársávról vagy lakott területen kívüli főútvonalról. Ilyenkor le kell szállnunk a kerékpárról, és azt tolva kell áthaladni az úttesten, a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint!

Indulás előtt tervezzük meg előre az útvonalat!

Források

Külső hivatkozások

Kapcsolódó irodalom

 • Autóvezetők tankönyve "B" kategóriás járművezetői vizsgához : [a legújabb 2010 KRESZ-módosításokkal].- Budaörs : Business Media Magyarország Kft. Transport Média, cop. 2010
 • Balogh Zoltán: Gyerek KRESZ. - Budapest : Műszaki Kiadó, 1986.
 • Csóti Ferenc: Kerékpáros ábécé. - Budapest : Viva Média, 2002.
 • Lázár László: Egy nyomon haladó járművek : kerékpárosok és segédmotorosok:kresz + teszt. - Budapest : Edusoft, 2004.
Személyes eszközök