Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár

A Konyvtarut wikiből

A lap korábbi változatát látod, amilyen Tmaneszko (vitalap | szerkesztései) 2011. október 1., 18:00-kor történt szerkesztése után volt.
(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont (Fotó: Szellő Gábor)
Könyvtárbelső (Fotó: Szellő Gábor)
Könyvtár 4 emeleten (Fotó: Szellő Gábor)
Olvasóterem (Fotó: Szellő Gábor)
Csorba Győző emlékszoba (Fotó: Szellő Gábor)
Esti fények(Fotó: Szellő Gábor)

Tartalomjegyzék

A könyvtár története

Pécs Város Közművelődési Könyvtára 1943-ban alakult meg az Apáca u. 8. számú műemlék épületben. Első vezetője Weöres Sándor volt, de a könyvtár tényleges megszervezése utóda, Csorba Győző érdeme. Az induló állományt Kelemen Mihály törzsorvos (Babits Mihály anyai nagybátyja), és Szikray Odó szolgabíró hagyatéka, valamint a városi múzeumtól átvett mintegy 9200 kötet képezte. Sem a háború utolsó évei, sem az újjáépítés időszaka nem kedvezett a könyvtár fejlődésének, az csak később, az 1950-es évek elején indult meg nagyobb léptékkel.

Az egységes magyar közművelődési könyvtári hálózat 1952-ben jött létre. Ennek keretében Pécs Város Közművelődési Könyvtára, valamint a Pécsi járás könyvtárainak szervezésére és ellátására létrehozott, mindössze három évet megért Pécsi Körzeti Könyvtár egyesítésével alakult meg a Baranya Megyei Könyvtár az Apáca utcai copf stílusú műemlék épületben. Később új épületszárnyak felépítésével (1960, 1985), valamint a szomszédos lakóházak hozzácsatolásával bővült (1974, 1988). Az így kialakított épületegyüttes már megteremtette a színvonalas könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges alapvető elhelyezési feltételeket. Román Lászlóné igazgatása idején (1978–91) az intézmény jelentős fejlődésnek indult: Pécs város és a megye területén ellátta a legmagasabb szintű közkönyvtári szolgáltatásokat. Kiadói tevékenységet is folytatott: 1986-tól jelentette meg a Pannonia Könyvek sorozatot. A kiadói osztály, melynek vezetője Tüskés Tibor, majd Szirtes Gábor, 1996-ban Pro Pannonia Kiadói Alapítvány néven önállósult. Mindezek eredményeként 1988-ban tudományos könyvtári besorolást kapott. Az intézmény 1996-ban felvette egykori munkatársa (1952–94), igazgatóhelyettese, megbízott igazgatója, a Kossuth-díjas Csorba Győző nevét.

A Pécsi Városi Könyvtár 1960. január 1-jén kezdte meg működését a korábban a Baranya Megyei Könyvtár által fenntartott 23 fiókkönyvtárban, mintegy 17 000 kötetes állománnyal. Az intézmény megszervezője, 1977-ig igazgatója Szöllősy Kálmán. Az első két évtizedben sorra alakultak újabb fiókkönyvtárak. A hazai könyvtárak közül másodikként, vidéken elsőként itt indult meg a városi mozgókönyvtári ellátás 1974-ben. 2009-ben 10 könyvtári egysége működött, közülük a legjelentősebb az ún. Grifaton házban létesített, 1980. augusztus 20-án megnyílt 80 ezer kötetes állományú Várkonyi Nándor Könyvtár.

A két intézmény 2010. január 1-jével Csorba Győző Megyei – Városi Könyvtár néven egyesült. A könyvtár ellátja Pécs város lakosságát, szervezi, koordinálja a megyében működő települési könyvtárak munkáját, képzést, továbbképzést nyújt számukra, kistérségi ellátást végez, részt vesz a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátásában. Helytörténeti gyűjteménye, gyermekkönyvtára, zenei gyűjteménye egyedülálló.

2010. augusztus 23. és 2010. szeptember 8. között az intézmény Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka igazgató vezetésével átköltözött a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületébe. Szintén itt nyert elhelyezést a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Könyvtár, melyekkel közös szolgáltatási rendszert működtetünk.

A Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 2010. október 25-én nyitotta meg kapuit, ahol továbbra is szertettel várjuk régi is új olvasóinkat.

Érdekességek, látnivalók a könyvtárban

  • Kaptár
  • Csorba Győző emlékszoba
  • Vas István gyűjtemény
  • Helytörténeti gyűjtemény
  • Körbirodalom Gyermekkönyvtár

A könyvtárban várja Önt:

  • kb. 1 millió dokumentum (könyv, folyóirat, CD, DVD, hangoskönyv)
  • gazdag helytörténeti gyűjtemény
  • speciális szolgáltatások vakok és csökkentlátók részére
  • rendezvények, kiállítások

Nyitvatartási idő: Hétfő - Vasárnap: 08.00 - 20.00

Információk zarándokoknak

A 2011-es II. Könyvtárút - Kulturális zarándoklat a Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtárból (Tudásközpont) indul 2011. október 3-án 9 órakor. A zarándokok 10 órára érkeznek a Mánfai Teleház és Könyvtárba. A könyvtár és teleház bemutatása (és fogadás) után a Mánfai Nyugdíjas Dalkör műsorát tekinthetik meg a zarándokok, majd sétát tehetnek a településen, mielőtt 11 órakor tovább indulnának a Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központjába.

A II. Könyvtárút részletes programja

Külső hivatkozások honlapokra, weboldalakra

Személyes eszközök