Németh László Városi Könyvtár

A Konyvtarut wikiből

Tartalomjegyzék

Bevezető

A *Hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár a város legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező, s egyben egyetlen nyilvános könyvtára. A város lakossága jelenleg 49 532 fő, akiknek könyvtári ellátásáról a legjobb tudásunk szerint igyekszünk gondoskodni. Nagy múltú intézményünk hagyományait őrizve szervezzük munkánkat, s próbálunk megfelelni a hozzánk fordulók igényeinek, elvárásainak. A *Németh László Városi Könyvtár rangját nem annyira a régi könyvek adják, annak ellenére, hogy van néhány értékes, 17-18. századi dokumentum, sok szép dedikált könyvünk, hanem az a helyismereti állomány, mely gyűjtésében teljességre törekedve koncentráltan tartalmazza nagy múltú városunk irodalmát. A gyűjtemény darabjainak nagy része egyedi vagy ritka könyv, újság, kézirat.

Történet - helyismeret

Az 1880-ban alapított, s 1907-ben megnyitott hódmezővásárhelyi közkönyvtárban már az első kezelőnek különös gondja volt a helyi szerzők műveire, a városról szóló könyvekre, mivel az intézmény 1952-t ől 1973-ig megyei könyvtár volt, az ötvenes évek közepétől tudatos, majd az 1964-től jogszabályban is előírt helyismereti gyűjtésmegyei gyűjteményt hozott létre. A városi gyűjtemény tulajdonképpeni kialakítása így 1973-ban kezdődhetett el, miután a megyei könyvtári szerepkört a Somogyi-könyvtár vette át. Gyűjtőkörünkbe területileg a város - történelmi, a tanácsok megalakulása előtti - határa, valamint Mártély, Mindszent, Székkutas tartozik. Időhatár elvileg nincs, gyakorlatilag a nyomtatás helyi megindulása, 1868. Ami a dokumentumfajtákat illeti, gyűjteményünkbe egyaránt bekerülhet logikai, auditív és vizuális információhordozó, ha a városra vonatkozó jellemző, fontos adatot tartalmaz, ha helyi nyomda terméke, ha vásárhelyi személy a szerzője, vagy róla szól. Az irodalom, tudomány, művészet, gazdaság régi és mai ismert, jelentős alkotó személyei közül nemcsak a helyi születésűek számítanak vásárhelyi személynek, hanem azok is, akiket működésük bizonyos szakasza, életük valamely jelentős eseménye, időszaka kapcsol a városhoz. (Pl. József Attila, Kohán György, Németh László.) A gyűjtemény jelenleg még szinte kizárólag hagyományos dokumentumokból áll, állománya 1997 december 31-ig 5751 db kötet könyv, szak- és szépirodalmi mű, bekötött gépirat, 20 db térkép, 744 db kötési egységet kitevő folyóirat (további néhány évfolyam hét tekercs mikrofilmen), s mintegy 8 ezer db kisnyomtatvány. Térkép-, kézirat-, képes levelezőlap-, és fotógyűjteményünk, mely korábban nem volt, kialakítás alatt van. A megőrzés és a tudományos kutatás érdekében a gyűjtemény állományát nemcsak látens módon, de lokálisan is elkülönítettük, ez helyben használható. (Kőszegfalvi Ferenc, helytörténész)

Szolgáltatásainkról, részlegeinkről bővebben

Könyvtárunk oldala


Kapcsolódó oldalak

Személyes eszközök