Békési gyűjtemény

A Konyvtarut wikiből

A Békés Megyei Könyvtár fennállása óta helyet kap a helyismeretei gyűjtemény, az ún. BÉKÉSI GYŰJTEMÉNY, amely külön állományként található meg az olvasóteremben. Ezt indokolja:

  • speciális jellege,
  • fokozott védelme - a dokumentumok jelentős része pótolhatatlan, egyedi darab,
  • a könnyebb, gyorsabb visszakeresés lehetősége.

A gyűjteménybe tartozik minden olyan dokumentum, amely Békés megyére vonatkozó információt tartalmaz tematikai határokra való tekintet nélkül. A múltra, a jelenre és bizonyos értelemben a jövőre vonatkozó információkat tartalmazó kiadványok is helyet kapnak, kaptak a gyűjteményben. Formai szempontból a gyűjteménybe kerülnek: könyvek (egyedi és gyűjteményes munkák, kézikönyvek, címtárak, névtárak, bibliográfiák stb.), periodikák (folyóiratok, hírlapok, alkalmi lapok, üzemi híradók, intézmények tájékoztatói stb.), mikrofilmek, kéziratok, aprónyomtatványok (plakátok, röplapok, meghívók, árjegyzékek stb.) térképek.

Az állomány fontos részét képezik az időszaki kiadványok, melyek között éppúgy megtalálhatóak a régi folyóiratok, napilapok bekötött példányai, mint napjaink legújabb sajtótermékei.

A helyismereti információk iránti kérések nagyobbik része a tudományos kutatómunkával az adott hely történelmével, régészetével, néprajzával, földrajzával stb. kapcsolatos. De olyan típusú kérésekhez is segítséget nyújthat, a gyűjtemény, mint az iskolai oktatást (a szülőföldről, a lakóhelyről, az iskolai székhelyről szóló ismeretekkel), a honismereti mozgalom (műemlékek felkutatása, természetvédelem, emlékhelyek gondozása), művészeti és publicisztikai tevékenység, mindennapi és közéleti tájékozódás (egyesületekről, művelődési, sportolási, szórakozási lehetőségek), idegenforgalom, turizmus (az adott helység múltjáról, jelenéről, nevezetes helyeiről, személyeiről), családfakutatás, a lakosság spontán érdeklődése (különösebb szándék nélkül, egyszerű érdeklődésből).

Könyvritkaságok

  • Schintzler, Arthur: A hűtlen feleség. Békéscsaba, Tevan Ny., 1913.
  • Alföldi Képes Emlékkönyv. Arad, Széchényi Irodalmi Intézet, 1887.
  • Kner Imre: Könyv a könyvről. Gyoma, Kner Ny., 1912
  • Karátsonyi János: Békés vármegye története. Gyula, 1896.
  • A Békés vármegyei Régészeti és Művelődéstörténelmi Társulat évkönyve 1891/92. Gyula, 1892.
Személyes eszközök