Békés Megyei Könyvtár

A Konyvtarut wikiből

A Békés Megyei Könyvtárat az ország első megyei könyvtáraként 1952. márciusában nyitotta meg kapuit. A könyvtár 2008 és 2012 között a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár egyik intézményegysége volt.

Tartalomjegyzék

A könyvtár rövid története

A Békés Megyei Tudásház és Könvvtár bejárata
A békéscsabai városi könyvtár elődje a Békéscsabai Múzeum Egyesület könyvtára, amely 1899-től szerveződött és 1912- ben vált nyilvánossá. A városban a két világháború között működő polgári kulturális kör az Auróra-kör tartott fenn könyvtárat. 1945-ben Féja Géza kezdett könyvtárszervező munkához a gazdátlanná vált könyvgyűjteményekből.

Ezzel párhuzamosan a Szabadművelődési Felügyelőség a megyében vándorkönyvtárat szervezett, melynek felügyeletére 1949-ben Békéscsabán körzeti könyvtárat hoztak létre, majd egy év múlva a Központi Technológiai Könyvtár létesített itt fiókkönyvtárat.

A város a volt polgármesteri lakást jelölte ki a gyűjtemények számára, ahová 1951 májusában a Féja szervezte városi könyvtárat is átköltöztették. Az egy helyen működő könyvtárakat 1952-ben egyesítették. Így lett a könyvtár az ország első megyei könyvtára. 1958-ban itt vezették be elsőként a szabad könyvválasztás lehetőségét, az u.n. szabadpolcos rendszert, 1962-ben önálló egységként gyerekkönyvtár kezdte meg működését, 1964-től kezdetét vette a zenei gyűjtemény kialakítása.

Az új könyvtár alapkövét 1979-ben rakták le. A könyvtárépület átadására 1985-ben került sor. A könyvtár-automatizálási kísérlet megindulása is a Békés Megyei Könyvtárhoz fűződik. 1986-ban a kísérlet első állomásaként itt indították el először a számítógéppel támogatott kölcsönzést.

2007. július 1-jén a könyvtárat két intézménnyel vonták össze, a Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központtal és a Békés Megyei Mûvelõdési Központtal Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum néven. Az egyesített intézmény 2008. július 1-jétõl viseli a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár nevet. A könyvtár épülete 2009-ben jelentős átalakításon esett át. A könyvtár 2013. január elsejétől ismét önállóan gazdálkodó intézmény lett és a Békés Megyei Könyvtár nevet viseli. Az intézmény új fenntartója Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Érdekességek, látnivalók a könyvtárban


Információk zarándokoknak


Legközelebbi:


Lásd még


Kapcsolódó irodalom

  • A Békés Megyei Könyvtár emlékkönyve (1952-2002)
  • Antal Gyöngyi: A múltra csak építkezni szabad. Békésmegyéért Kintüntetést kapott a könyvtár kollektívája. In: Békés Megyei Hírlap 50.(aug.25.) 199.3.p.
  • Balogh Ferenc: A Békés Megyei Könyvtár története. Békéscsaba, Balogh Ferenc., 1960.
  • Juhász Csilla: Tapasztalatok a Békés Megyei Könyvtár Vállalkozói Információs Szolgálatánál. In.: Könyvtári Levelező Lap 2. 2-4. P.
  • Kibédi-Varga Éva Edit: A Békés Megyei Könyvtár. 2005.


Külső hivatkozások

Személyes eszközök