Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár (Sárvár)

A Konyvtarut wikiből

A lap korábbi változatát látod, amilyen Vtzsuzsa (vitalap | szerkesztései) 2012. szeptember 19., 22:32-kor történt szerkesztése után volt.

Tartalomjegyzék

Alapadatok

Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár
9600 Sárvár, Várkerület 1.
Könyvtárvezető: Bődi Piroska
Tel.: 06 95/ 320-122, 06 30 476-7811
E-mail: sjkonyvtar@gmail.com
Honlap: http://sarvari-konyvtar.hu

A könyvtár bemutatása

A sárvári városi könyvtár 1952-ben, a volt Korona Szálló épületében, nagyrészt fűtetlen, szegényes berendezésű helyiségekben, kétszobányi területen kezdte meg működését. A mostoha körülmények, a pénzeszközök hiánya ellenére a könyvtár fejlődése lassan megindult. A korábbi népkönyvtár 1200 kötetére alapuló, hézagos és jórészt propagandisztikus célokat szolgáló állományt már az első években folyóiratokkal, napilapokkal sikerült kibővíteni, később pedig antikvár vásárlásokkal is gazdagodott a gyűjtemény. A megye városai közül valószínűleg egyedülállóan, már 1954-ben elkezdték gyűjteni a helyismereti jellegű irodalmat. Ugyanebben az évben lerakták a diafilmtár és a zenei gyűjtemény alapjait. A községek letéti ellátásának szervezése már a megalakulástól fogva szintén elkezdődött. 1956-ban két új helyiséget kapott a könyvtár, ami lehetővé tette a felnőtt- és a gyerekrészleg különválását. Ezt követően már csak 1971-ben történtek bővítési, felújítási munkák.

A könyvtár 1972-ben felvette a XVI. században élt tudós bibliafordító, Sylvester János nevét. A forgalom emelkedése, az állomány további bővülése erre az időre már igen szűkössé tette az amúgy sem tágas helyiségeket. Így óriási jelentőségű volt az intézmény életében az 1978-as év, amikorra befejeződtek a Nádasdy-vár felújítási munkálatai, és a könyvtár beköltözhetett e patinás falak közé. Helyiségei a vár két szárnyán, több mint 1400 m2-en kerültek kialakításra. Az esztétikus környezetben, a tágas felnőtt- és a gyerekkönyvtár mellett, külön impozáns termet kapott az addig szerényen meghúzódó zenei részleg is. Az olvasókat kiszolgáló tereken kívül ruhatár, folyóirat-olvasó, önálló raktár, kutatószoba, irodák, szociális helyiségek is kialakításra kerültek.

Az 1987-es évtől kezdődően a könyvtár kiadói tevékenységet is folytat. Először a gyűjteményre alapozott bibliográfiák jelentek meg, majd később helyi vonatkozású szerzők művei láttak napvilágot. A 1990-es évek közepén az Uraiújfaluban született, Montreálban élő Joós Ernő filozófiaprofesszor műveinek kiadási jogát a könyvtárra hagyományozta, így az ezt követő 15 évben rendszeresen jelentek meg filozófia tárgyú művei a könyvtár gondozásában. A kezdeti lépéseket a számítógépesítés területén az intézmény az 1980-as években tette meg, de csak a kilencvenes évek közepétől állt rendelkezésre olyan technikai-szellemi háttér, amely lehetővé tette a dokumentumok gépi feldolgozását. Az összes könyvtári munkafolyamat 2003-tól került számítógépre, beleértve a kölcsönzést is. Internet-szolgáltatás 1998 óta áll a használók rendelkezésére.

A könyvtárhoz egykoron tartozó hat fiókkönyvtár közül (Hegyközség, Kertváros, Rábasömjén, Lánkapuszta, Alkotmány úti iskola, Kórház) mára csak a rábasömjéni működik. Jelenleg az intézmény - a letéti–mozgókönyvtári ellátás keretében - 32 környékbeli község könyvtári ellátását végzi.

Az intézmény 2007-ig önállóan működött, majd 2008. január 1-jétől a művelődési központtal összevonva Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár néven folytatja tevékenységét.

Napjainkra a könyvtár több mint 80 000 kötet könyvvel, folyóiratokkal, audiovizuális és egyéb dokumentumokkal, többfajta szolgáltatással várja olvasóit, emellett számos közösségi rendezvénynek, kiállításnak, előadásnak is rendszeresen otthont ad.


Momo, a könyvmanó című, olvasást és könyvtárhasználatot népszerűsítő játékunkat – bevonva a sárvári kistérség iskoláit és könyvtárait is - alsó tagozatos gyerekek számára hirdetjük. A kisdiákoknak a feladatok megoldása során manó próbákat kell teljesíteniük, bizonyítva, hogy szeretnek olvasni, eligazodnak a könyvek világában és ismerik a mesék birodalmát. Az immár négy éves múltra visszatekintő játék eredményességét és létjogosultságát bizonyítja, hogy évről évre közel 200 fő vesz részt benne. Decemberben mindig színvonalas műsorral egybekötött díjkiosztóval zárjuk.

A Detektívsarok c. játékunk 2010 szeptemberében a Tarisznyások együttes közreműködésével indult. Akkor 17, tavaly 28 csapat jelentkezett, hogy kipróbálja nyomozó tehetségét. A tanéven átívelő programsorozat játékos formában, a modern technika lehetőségeit is felhasználva ösztönzi nyomozásra a csapatokat. A felső tagozatos tanulók havonta más-más érdekes téma világában mélyedhetnek el, gyűjthetik a pontokat, hogy a tanév végére mesterdetektívvé válhassanak. A játékot májusban nagyszabású rendezvénnyel zárjuk.

Könyvtárunk több klubot is működtet:

Huszonhét éves múltra tekint vissza a Zenei Klub, mely tevékeny szerepet vállal a zenei ismeretterjesztésben. Az októbertől májusig tartó évadok során minden hónap első szerdáján gyűlnek össze a tagok. Egy-egy zenei műfaj, stíluskorszakok és -irányzatok, magyar és külföldi zeneszerzők munkássága, hangszerek és hangszercsoportok szerepelnek a témák között. Az elméleti jellegű előadások mellett élőzenével is színesítik programjukat, illetve évente minimum egy alkalommal hangverseny-látogatáson is részt vesznek. Visszatérő vendégünk többek között Olsvay Endre zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa és Kövi Szabolcs fuvolaművész.

Fontos feladatnak tartjuk az egészséges életmód népszerűsítését is. A három éve működő Egészségklub keretében egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokon, kóstolóval egybekötött ételbemutatókon vehetnek részt az érdeklődők.

2010 őszén alapítottuk a Sylvester Könyvbarátok Klubja elnevezésű irodalmi klubot, melynek keretében havi rendszerességgel kötetlen beszélgetések, író-olvasó találkozók, előadói estek szerepelnek. Vendégünkként köszönthettük többek között dr. Gyürki László pápai prelátust, Vörös Ferenc művész-tanárt, a Regös együttest, Gyócsi László írót, Tóth Krisztina költőt, Fűzfa Balázs irodalomtörténészt, de kaptak már itt bemutatkozási lehetőséget helyi kötődésű tollforgatók is.

Az ún. Könyvtárbejárás c. program alkalmával a látogatók felfedezhetik a könyvtárat. Megmutatjuk az érdeklődőknek az intézményt a földszinttől a padlásig, bepillantást engedve a könyvtár különleges gyűjteményeibe, illetve a könyvtári munkafolyamatokba.

Folyosógalériánkon havonta rendeztünk képzőművészeti tárlatokat, illetve közérdeklődésre számot tartó gyűjteményeket mutattunk be.

Ebben az évben ünnepeljük könyvtárunk fennállásának 60. évfordulóját. A jeles alkalomra könyvtártörténeti dokumentumokból kiállítást készítünk, illetve érdekes életpályával rendelkező olvasóink számára találkozót szervezünk.

Program a Könyvtárút résztvevőinek

A III. Könyvtárút Celldömölkről, a Kemenesalja Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárából induló zarándokcsapata 2012. október 7-én, vasárnap 9 óra 30 perc körül érkezik könyvtárunkba. A hozzánk látogatókat az intézmény bemutatásán túl műsorral, kiállításokkal (Az elmúlt 60 év c. könyvtárunk történetét, életét bemutató tárlat, Sárvár története fotókon – Novák Zsuzsa képei, Németh Mihály szoborkiállítása), valamint apró ajándékokkal és falatokkal fogadjuk majd.

Ugyanazon a napon 13 óra körül indulunk a Sylvester Könyvbarátok Klubjával Szombathelyre a Berzsenyi Dániel Könyvtárba, ahol 14 órára várják a III. Könyvtárút Sárvárról érkező zarándokait. Egy könyvtári sétát követően Dr. Barátné Molnár Mónika könyvritkaságok segítségével helyi művelődéstörténeti kalandozásra invitál bennünket. A program vendéglátással egybekötött beszélgetéssel zárul.

A III. Könyvtárút részletes programja

Lásd még

Információk Sárvárról

Személyes eszközök