Chernel Kálmán Városi Könyvtár

A Konyvtarut wikiből

Tartalomjegyzék

Alapadatok

Chernel Kálmán Városi Könyvtár

9730 Kőszeg, Várkör 35-37.

Pf. 54.


Telefon: 36-94-360-259

Telefon/Fax.: 36-94-563-045

e-mail: chernel@vk-koszeg.bibl.hu

honlap: www.koszeg-konyvtar.hu


A könyvtárról röviden

Névadónk, (Chernelházi) Chernel Kálmán Kőszegen született 1822. április 6-án, Chernel Ferenc kerületi táblabíró és Barthodeiszky Teréz fiaként. Földbirtokos, ügyvéd, megyei aljegyző, helytörténész, természetbúvár. Felesége gróf tolnai Festetich Mária volt. Fia Chernel István, ornitológus.

Középiskolai tanulmányait a kőszegi gimnáziumban, a bölcseleti osztályokat Szombathelyen, a jogot a pozsonyi akadémián végezte. Az ügyvédi vizsgát az 1843–1844. országgyűlés alatt tette le. Sopron vármegyében aljegyzőként dolgozott. Az 1848-as szabadságharc után hivatalt nem vállalt, idejét természetrajzi és történelmi tanulmányoknak szentelte és aktívan részt vett a város életében. Az árvaszék helyettes elnöke, a takarékpénztár alelnöke volt, és betöltötte a kőszegi kisdedóvó és a szegény diákok egyletének elnöki tisztét is. A Magyar Történelmi Társulat alapító tagja, a porosz és a bajor királyi kertészeti egyletek levelező tagja volt. Munkájának elismeréseként Kőszeg városa díszpolgárává választotta. Kőszegen hunyt el 1891-ben.

A Chernel Kálmán Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű könyvtár. Gyűjteményében megtalálhatók mindenféle szakterület dokumentumai, valamint ifjúsági és felnőtt szépirodalmat is szolgáltat. Jogelődjét 1952-ben alapították. Az intézmény fenntartója Kőszeg Város Önkormányzata.

A könyvtár 1984 óta működik jelenlegi helyén, az egykori Musser-féle házban, amely az 1800-as évek első felében épült klasszicista stílusban. 1876-tól polgári fiúiskola, 1948-tól általános iskola, majd ruhaipari tanműhely, városi tornaterem kapott helyet benne. Nyitáskor, 1984-ben az ország egyik legkorszerűbb könyvtára volt 1340 négyzetméteren. Takarékossági okokból ma már csak 914 négyzetméteren működik az intézmény. A gyermekkönyvtár 1996-2002 között a felnőtt részleggel összevonva működött, de 2002 óta újra két részlegnek örülhetnek a könyvtárhasználók. Számos író-olvasó találkozót szervezett a könyvtár, vendége volt a könyvtárnak pl. Jókai Anna, Mohás Lívia, Tüskés Tibor, Nógrádi Gábor, Varró Dániel, Nádasdy Borbála, Fábián Janka, Bosnyák Viktória, Vadas Zsuzsa, Schäffer Erzsébet, Sándor Anikó. Az író-olvasó találkozón kívül számos ismeretterjesztő és szórakoztató programot is kínál a könyvtár, így voltak már vendégei az intézménynek mezőgazdasági szakemberek, orvosok, pszichológusok, nevelési tanácsadók, színészek, pl. Törőcsik Mari 2008-ban.

A könyvtárban nagy örömünkre több művész műalkotása látható, így kis galériává is vált a könyvtár (pl. Bartha László, 1993-ban Kossuth – díjjal kitüntetett festőművész, az új városi könyvtár megnyitójára egy hatalmas faliképet festett). További festők pl. Roisz Vilmos, Németh János, Szelinger Ferenc, Tancsics György, Markovics Ágota, Lugossyné Feiner Ágota, Berényi Sándor. Két textílművész - Pécsi László és Tamás Béla munkái is megtekinthetők, valamint Tornay Endre András szobrászművész és Kodolányi László fémesmester is ajánlott fel műalkotásokat a könyvtárnak.

További információ: www.koszeg-konyvtar.hu oldalon olvasható.


A IV. Könyvtárút programja Kőszegen

  • Az érkezés után a könyvtár megtekintése, majd rövid ismertető Kőszeg és az irodalom kapcsolatáról.
  • Séta a belvárosban, a felújított Jurisics tér és az Ottlik Géza szobor megtekintése.
  • A Tábornokházban a „Kőszegi kismesterségek és céhek” című kiállítás megtekintése.


Információk Kőszegről

www.koszeg.hu

Személyes eszközök