Berzsenyi Dániel Könyvtár

A Konyvtarut wikiből

Tartalomjegyzék

Alapadatok

Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár

9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.sz.

Telefon: 36-94-513-530

Fax: 36-94-513-531

Honlap: http://www.bdmk.hu

Vasi Digitális Könyvtár

Vasi Könyvtári Portál


A könyvtárról röviden


A szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár TUDÁST, ÉLMÉNYT, TALÁLKOZÁST kínál egyéni és intézményi partnereinek. Az általános gyűjtőkörű, differenciált szolgáltatásokat nyújtó közkönyvtár, jogelődjeinek múltjára építve több mint 120 éve tekinti egymástól elválaszthatatlan feladatának a megyeszékhely város és Vas megye közönségének szolgálatát. További funkciói: Szombathely kistérségének mozgókönyvtári szolgáltató könyvtára (33 település), a megye települési könyvtárhálózatának központi intézménye, helyi kötelespéldányok megőrzőhelye és dokumentációs központja, megyei archív könyvtár, közgyűjteményi kutatóhely és tankönyvtár. Végzi a megyében élő kisebbségek könyvtári ellátásának szervezését.

Gyűjteménye közel 400 ezer kötet könyvet, 30 ezer időszaki kiadványt, közel 10 ezer DVD és videót, 30 ezer hangzó és 90 ezer egyéb dokumentumot tartalmaz. Az olvasók gazdag folyóirat és napilap kínálatból válogathatnak. Állományának kb. 80%-a elektronikus katalógusban feltárt.

A 2000/2002. évi rekonstrukciós programnak köszönhetően 4493 m2-es épülete akadálymentesített. Látássérült látogatói képernyő felolvasó programmal ellátott számítógépet (Jaws for Windows) használhatnak. Előadóterme indukciós hurokkal ellátott.

A könyvtár, igényes és sokoldalú érdeklődésű olvasóközönsége révén, nagy forgalmat bonyolít le. Szolgáltatási skálája széles, minden korosztálynak kínál lehetőséget a hagyományos kölcsönzési funkciótól az elektronikus tartalomszolgáltatáson át a közösségi művelődési alkalmakig. Az ODR rendszerben erőteljes aktivitással vesz részt. A hagyományos szolgáltatások magas színvonalú ellátása mellett kiemelt figyelmet fordít elektronikus tartalomszolgáltatásának fejlesztésére. 24 órában elérhetők a könyvtár honlapjának szolgáltatásai, valamint a Vasi Könyvtári Portál és a Vasi Digitális Könyvtár.

Fontos részét képezi tevékenységének a formális oktatáshoz kötődő könyvtárhasználati és tematikus foglalkozások kínálata, továbbá az esélyegyenlőség javítására való törekvés. A hátrányos helyzetben lévők és fogyatékkal élők könyvtári ellátását részben a házi kölcsönzés rendszere, részben egyéb szolgáltatásokkal és az azok igénybevételét lehetővé tevő technikai/tárgyi eszközrendszer megteremtésével támogatja. Fogadó félként partnere a városi önkéntes centrumnak. A digitális írástudás elsajátítására rendszeresen szervez programokat felnőtteknek. Iskolás, óvodás csoportok foglalkozásokon, közös játékokon, vetélkedőkön, nyaranta olvasótáborokon vehetnek részt. A középiskolásoknak a tanórákhoz kapcsolódó, a hagyományos és az elektronikus információkeresés elválaszthatatlanságát hangsúlyozó programokat ajánl.

Kiemelt feladatának tekint a Vas megyére vonatkozó szellemi alkotások gyűjtését és bibliográfiai számbavételét. Ezek tudományos feldolgozása és közzététele révén aktívan közreműködik Vas megye kulturális emlékezetének átörökítésében. Tudományos tevékenységében jelentős a helytörténeti bibliográfiák és tanulmánykötetek közreadása.

Az intézményi kultúrában meghatározó elve a gyűjteményépítés és a digitális, elektronikus szolgáltatások egyenrangú fejlesztése, az elérhető távoli elektronikus erőforrások tevékenységbe való bevonása, valamint a könyvtár közösségi színtérként való értelmezése. Hálózati szerepkörében a partnerszintű együttműködésre, és a vasi könyvtárak közösségét támogató szolgáltatások fenntartására épít.

MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány szerint tanúsított Minőségirányítási rendszerrel rendelkezik. Akkreditált felnőttképzési intézmény.


A IV. Könyvtárút összesített programja

A IV. Könyvtárút összesített programja és ütemterve – Letölthető PDF dokumentumként


Tájékozódás a város látnivalóiról

Személyes eszközök